SŠKK

Studenti K3 ve školním roce 2014/2015 najdou na těchto stránkách postupně všechny potřebné podklady ke studiu předmětu Management a marketing, především:

 • jednotlivé přednášky (neměly by ale být vaším jediným zdrojem, sledujte výuku v hodině, věnujte se i dobrovolným úkolům, přicházejte s vlastními nápady, všechno se cení)
 • orientační plán výuky (abyste se nemohli úplně vymlouvat, že nevíte, co se dělo minule, když jste chyběli, a žádný kamarád zrovna není po ruce)
 • podmínky pro zdárné absolvování předmětu najdete zde (přihlášky k prezentacím, témata esejí, pravidla hodnocení aj.)

Pokud si na hodině zadáme nějaký úkol, dozvíte se to i zde:

 • všem připomínám, že a) termíny prezentací jsou závazné, kdo je v prodlení, je hodnocen nedostatečně, což ovšem neznamená, že prezentaci nemusí předvést, b) termín pro odevzdání eseje je 29. 4. 31. 5. (témata esejí zde)
 • dobrovolný na 6. 5.: vyberte si jednu z možností: a) najděte základní pravidla platící pro problematiku bezpečnosti práce ve firmách, b) zjistěte, jaké zaměstnanecké výhody se v Česku používají, které jsou nejžádanější, proč je firmy poskytují
 • dobrovolný na 15. 4.: napište, které produkty, značky, osobnosti nebo symboly podle vás reprezentují „české“
 • povinný na 1. 4.: vyhledejte informace a porovnejte dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti + uveďte příklady, ve které situaci je která dohoda vhodnější
 • dobrovolný úkol na 4. 2.: vyberte si libovolnou firmu, třeba oblíbenou značku, a popište co nejpodrobněji její firemní kulturu – jaké jsou její hodnoty, jak komunikuje se zákazníky, jak se projevuje navenek, i vizuálně…
 • dobrovolný úkol na 19. 11.: zamyslete se nad tím, jaké znáte cenové triky, které používají obchodníci, popište je a pokuste se vysvětlit, jak fungují;
 • povinný úkol na 5. 11.: držte se předchozího zadání – buď vytvořte vlastní návrh (včetně zdůvodnění), nebo pořiďte několik snímků (min. 5) knihkupectví a zhodnoťte jejich výlohy, vývěsní štít aj.);
 • dobrovolný úkol na 22. 10.: vyberte si libovolné knihkupectví a navrhněte (nakreslete rukou nebo na počítači), jak by měla prodejna vypadat zvenku (vývěsní štít, výlohy, hostesky před prodejnou, firemní vlajky aj.), berte přitom ohled na sortiment obchodu. Svůj návrh zdůvodněte, snažte se přitom vzít v úvahu znalosti marketingu, které již máte;
 • povinný na 15. 10. – vyberte si jedno ze zadání: a) zvolte si libovolnou aktuální kampaň a popište, jak funguje, vycházejte ze schematu komunikačního procesu nebo b) popište marketingový mix libovolného nakladatelství nebo knihkupectví, které dobře znáte;
 • dobrovolný úkol na 1. 10.: pusťte si znovu náborové video US armády a odpovězte na všechny „otázky na konci“ (viz zde, video najdete na dalším snímku);
 • dobrovolný úkol na 24. 9.: a) komu se podaří najít obrázek historicky prvního tištěného plakátu propagujícího knihu Krásná Meluzína, získá „poloviční jedničku“; b) vyberte z části přednášky o různých školách řízení libovolnou osobnost a připravte o ní referát – v takovém případě jej ale nahlaste nejpozději v úterý 23. 9., abych s Vámi v hodině počítal;
 • připomínám, že je třeba nahlásit témata seminárek, jinak příští hodinu každému jeho téma přidělím;
 • dobrovolný úkol na 17. 9.: moje oblíbená kniha a její propagace.

Pokud si s čímkoli nevíte rady, neváhejte a ozvěte se mi, věci se dají řešit. Potřebné kontakty najdete zde.