Přednášky ke studiu Managementu

Na této stránce postupně najdete podklady k jednotlivým přednáškám ke studiu Managementu a marketingu:

 • 1. přednáška: Základní pojmy (podnik, trh, nabídka a poptávka, podnikatelské koncepce, marketingový mix, životní cyklus), Teorie managementu (přehled vývoje managementu; )

+ k tématu: Továrníkův sen o beztřídní společnosti (Robert Owen, prezentace Václava Soukupa z K3)

 • 2. přednáška: Motivace, Manažer (teorie motivace, Maslowova pyramida potřeb, teorie X a Y; manažerské funkce, role, osobnost manažera, styly vedení)

+ k tématu: Vysmátí k pláči (jak firmy nutí zaměstnance k zábavě, článek z týdeníku Respekt), formát  .pdf

 • 3. přednáška: Marketingový management: Komunikace (komunikační proces, komunikační mix; model AIDA, metoda tlaku a tahu)
 • 4. přednáška: Komunikační mix (reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, direct marketing); Zákazník (sociodemografické charakteristiky, typologie)

+ k tématu: Útok erotikou (sex v reklamě, článek z týdeníku Euro), formát  .pdf

+ k tématu: Typy životního stylu (typologie podle výzkumu Leo Burnett/AISA 1999: Češi na prahu nového tisíciletí), formát  .pdf

 • 5. přednáška: Zákazník (spotřebitelské chování, segmentace trhu)

+ k tématu: Prodejní kuchařka (psychologické triky v prodeji, psychologie barev, článek z týdeníku Point), formát  .pdf

 • 6. přednáška: Produkt (jádro/reálný/rozšířený produkt, atributy produktu, klasifikace produktů, cesta k novému produktu, uvedení nového produktu, tržní podíl)
 • 7. přednáška: Cena (definice, funkce ceny, metody stanovení, strategie stanovení, rabat)
 • 8. přednáška: Distribuce (distribuční cesta, základní procesy, formy, distribuční síť, distribuční strategie)
 • 9. přednáška: Marketingové informace a výzkum (MIS, typy výzkumů: primární/sekundární, kvalitativní/kvantitativní, reliabilita, validita)
 • 10. přednáška: Plánování a organizace I (cíl a strategie, typy plánů, analýza BCG, SWOT analýza)
 • 11. přednáška: Organizace II (organizační struktura, organizace řízení; nové trendy)
 • 12. přednáška: Obchodní strategie (minimální náklady, diferenciace produktu, tržní orientace; konsolidace versus růst)
 • 13. přednáška: Firemní kultura, identita, image (hodnoty, normy, symboly; design, komunikace, produkt; image)

+ k tématu: Výloha je divadlo. Tak hrajte! (článek z Hospodářských novin)

+ k tématu: Základy aranžování (blog vevyloze.cz)

+ k tématu: Pracovní smlouva na dobu neurčitou (vzor)

+ k tématu: Nabídka zaměstnaneckých výhod je na Slovensku velkorysejší než v Česku (článek na iDnes.cz)

 • 20. přednáška: Trh práce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *