Plán výuky

Tematický plán výuky předmětu Management a marketing pro školní rok 2014/2015

Orientační přehled, sledujte aktualizace na webu

datum hod. kap. téma obsah
I: Základní pojmy
1 0 úvodní hodina
2 1 oblasti managementu vedení firmy, organizace a plánování, řízení lidských zdrojů, marketingový management, obchodní řízení, finanční řízení aj.
3 trh
 • v jakém ringu se pohybujeme (podnik, trh, zákazník, analýza, plán) a jaké známe přístupy k zákazníkovi (od výrobní až k sociální koncepci „prodeje“
 • nabídka a poptávka, trh a plán, marketingový mix (5P), životní cyklus produktu
II: Management
4 teorie managementu přehled historického vývoje jednotlivých škol
5 2 motivace lidí, Maslowova pyramida
manažer
 • funkce a role
 • osobnost a kompetence
6 diskuse k probraným blokům I a II
7 písemný test z dosavadní látky
III: Marketingový management
8 3 komunikace
 • komunikační proces (kudy informace proteče, než se dostane od obchodníka k zákazníkovi)
 • jak dosáhnout toho, aby zákazník nakoupil
9 osobní vs neosobní „prodej“ čili co obsahuje komunikační koktejl (osobní prodej, podpora prodeje; direct marketing; reklama, public relations)
10 4 zákazník
 • kdo je kdo aneb sociodemografické charakteristiky
 • trocha psychologie nikoho nezabije aneb typologie zákazníků
11
 • každý jsme nějaký, ale všichni máme spotřebitelské chování
 • poznej a panuj (segmentace trhu)
12 5 produkt jak poznám výrobek (atributy produktů), jaké výrobky známe (klasifikace produktů)
13
 • ukrást nebo vyvinout nový produkt? A jak jej uvést na trh
 • někdo kupuje výstřelky, jiný tradiční zboží (životní cyklus výrobku)
 • tržní podíl, to je, oč tu běží!
14 6 cena jaké má cena funkce a jak se stanoví, která cena je lepší: vysoká, nebo nízká?
15 nechci slevu zadarmo (k čemu je rabat a jak fungují ceny)
16 7 distribuce něco potřebuje každý a pořád a něco je jen pro výjimečné zákazníky (distribuční strategie)
17
 • maloobchod vs velkoobchod
 • služby zákazníkům
18 8 informace a výzkum kdy a kde hledat veřejně dostupné informace, kdy a jak vytěžit informace ze zákazníků, triky výzkumníků, co s daty aneb statistika nuda je, ale je třeba
diskuse k probranému bloku III
19 písemný test z dosavadní látky
20 beseda s pozvaným hostem z branže
IV: Plánování a organizace
21 9 cíl a strategie, druhy plánování
 • nejdřív se rozhlédnu, kde jsem, pak si rozmyslím, kam se můžu dostat a pak řeším, jak se tam dostanu (posloupnosti plánovacího procesu)
 • co je a k čemu slouží strategické a operativní plánování
22 marketingové analýzy pořádně to rozebrat je základ (zajímavé příklady mktg analýz, SWOT aj.)
23 10 organizování
 • základní principy
 • organizační struktura
24
 • organizace řízení
 • nové trendy (outsourcing, benchmarking, CRM aj.)
diskuse k probranému bloku IV
V: Obchodní strategie
25 11 kdy pracovat na růstu zisku, kdy sehnat nové zákazníky nebo přijít s novým výrobkem a co si můžeme dovolit vzhledem ke konkurenci, času a penězům
 26 prezentace pololetních prací
VI: Firemní kultura, identita, image
27 12 kultura obecně vs podniková kultura
28 prezentace pololetních prací
29 diskuse k probraným blokům V a VI
30 písemný test z dosavadní látky
VII: Řízení lidských zdrojů
31 13 manažer a personalistika metody získávání pracovníků
32 zadání témat pololetní práce
33 nové trendy (outplacement, headhunting)
34 14
 • předvýběr uchazečů (životopis a motivační dopis)
 • přijímací pohovor
35 15 pracovněprávní vztahy základní principy
36 16 druhy pracovněprávních vztahů
37 jejich vznik a zánik
38 pracovní podmínky (pracovní doba, dovolená, překážky v práci)
39 odměňování za práci
40 písemný test z dosavadní látky
41 konzultace k pololetním pracem
42 17 hodnocení pracovníků produktivita práce
43 hodnotící rozhovor
44 18 péče o pracovníky
 • význam a funkce
 • bezpečnost práce
45 zaměstnanecké výhody
46 19 trh práce
 • vývoj nezaměstnanost
 • úřady práce
44 diskuse k probranému bloku VII
45 písemný test z dosavadní látky
46 beseda s pozvaným hostem z branže
47
48 prezentace pololetních prací
49
opakování, závěrečný souhrn, testy, exkurze

Verze 4 / 3. 9. 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *