Pololetní písemná práce

Podrobnosti probereme v jedné ze zářijových hodin. Pokud vám není cokoli jasné, ptejte se předem, ne až po odevzdání práce!

Termíny:

 • zadání témat: 10. září 2014
 • nahlásit témata (v hodině nebo mailem) do 17. září 2014
 • odevzdání práce max. 19. listopadu 2014
 • prezentace a diskuse budou probíhat průběžně až do 21. ledna 2015

Rozdělení témat:

Témata:

1) Průzkum znalosti značek knihkupectví v České republice

 • a) spontánní znalost, b) znalost s nápovědou
 • tvorba jednoduchého dotazníku pro tazatele
 • charakteristika vzorku oslovených respondentů
 • shromáždění dat z dotazníku (odpovědi dotazovaných)
 • vyhodnocení sebraných údajů

2) Využití sociálních médií v marketingové komunikaci nakladatelství a knihkupectví

 • analýza současného stavu využití sociálních sítí českými nakladateli k propagaci své značky, edicí, jednotlivých titulů
 • jaký význam mají sociální sítě v komunikačním mixu
 • příklad efektivního využití sociálních síti v konkrétním nakladatelství
 • porovnání využití sociálních sítí v knižní branži porovnat s jinými segmenty trhu (mobilní operátoři, banky, potravinářské značky…)
 • osobní vize dalšího využití sociálních médií v blízké budoucnosti

3) Analýza prezentace vybraného nakladatelství a jeho srovnání se třemi konkurenty (facebook, web)

 • jak působí na zákazníka, přehlednost, obsah, služby, atraktivita atd.

4) Studenti píší Wikipedii

 • student po dohodě s učitelem vytvoří a edituje tři hesla z odvětví marketingu, managementu, knižní branže nebo jiného oboru souvisejícího se studiem
 • náš kurz je: SŠKK Marketing & Management 2014/15
  • zde klikněte na zelené tlačítko Zapsat do kurzu a napište tam názvy článků, které jsem vám odsouhlasil
  • kdo hesla dosud nenahlásil, učiní tak nejpozději do 10. 10.
  • pokud ještě nejste zaregistrovaní na wikipedii, musíte si nejdřív vytvořit účet (pod ním budete články publikovat)
 • podrobnosti o projektu najdete na Studenti píší Wikipedii
 • témata a hodnocení práce wikipedistů na http://bit.ly/2014sskk_wiki (zatím neaktuální, doplním, až vytvoříte svoje hesla)

Doporučený postup:

pokud pracujete samostatně, dobře si rozvrhněte jednotlivé kroky, pracujete-li ve skupině, máte to jednodušší, rozdělte si mezi sebe úkoly, např.:

 • kdo vypracuje koncept práce (popis, co a jak chcete zjišťovat)
 • kdo zpracuje dotazník, pokud je třeba, včetně návrhu způsobu dotazování (online, osobní dotazování aj.)
 • kdo bude řídit vyhodnocení dotazníku
 • kdo bude mít na starosti textové, grafické, tabulkové zpracování práce:
 • zejména by neměla chybět analýza zjištěných informací
 • a doporučení, co by se mělo zlepšit, jak získané informace dále využít
 • kdo za tým práci odprezentuje před třídou

přílohou práce budou vyplněné dotazníky, nebo odkaz na online aplikaci, přes kterou probíhalo dotazování

 • konzultujte s učitelem minimálně koncept práce, případně dotazník, ale v podstatě cokoli, s čím si nevíte rady – až do odevzdání práce je vašim poradcem, po odevzdání už jen zhodnotí vaši práci

Rozsah:

 • samostatné zpracování 6 str. A4
 • skupina 3 až 5 studentů 14 str.
 • součástí každé práce je prezentace (.ppt)

Struktura práce:

1) Úvod

 • popsat téma
 • jaké jsou cíle práce
 • jaké jsem zvolil/a metody

2) Teoretická část

 • co jsme se k tématu učili
 • co se píše jinde v literatuře/na internetu

3) Praktická část

 • prezentace zjištěných informací
 • jejich rozbor
 • a co z toho tedy vyplývá

4) Zhodnocení a závěr

 • co jsme se dozvěděli
 • co by se mohlo zlepšit
 • co práce dala mně

5) Použitá literatura, zdroje informací

Vzor, jak správně citovat

V textu:
Píšete vlastní názory a zjištění. To, co odněkud opíšete, musíte označit jako citaci: kurzívou, uvozovkami, a do závorky nebo indexem uvést odkaz. (Kotler, P. 1998:12)

V seznamu použité literatury:

 • KOTLER, Philip. Marketing Management. Grada Publishing: Praha, 1998, 712 s. ISBN 80-7169-600-5
 • Charakteristika školy. [Internet] – [cit. 29. 9. 2012]. <http://www.sskk.cz/article.php?cid=16&id=58>

Jednotná titulní strana:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *