Pravidla a zdroje pro studenty

Milé studentky, vážení studenti,

tady najdete základní informace, jak projít předmětem Management a marketing (K3) až ke zdárnému finiši.

Cesta k úspěšnému absolvování

1. pololetí

 • seminárka (50 bodů)
 • prezentace seminárky (25 bodů)
 • 2x povinný úkol (po 10 bodech)
 • každý dobrovolný úkol je po 10 bodech
 • souhrnný test (15 bodů)
 • malé průběžné testy (po 5 bodech)
 • dobrovolná prezentace vlastního tématu (30 bodů)

2. pololetí

 • prezentace (25 bodů)
 • esej (30 bodů)
 • 2x povinný test (po 10 bodech)
 • malé průběžné testy (po 5 bodech)
 • každý dobrovolný úkol je po 10 bodech

další bonusy

 • za každou zelenou kartu získává student 5 bodů
 • při dosažení 40 a více bodů ke konci října získává student za studijní aktivitu hodnocení „výborný“ a s výjimkou seminárky a prezentace nemusí plnit další úkoly; totéž platí při dosažení 100 bodů ke konci listopadu; stejná podmínka platí kdykoli ve 2. pololetí při dosažení 65 bodů

pravidla hodnocení

 • prezentovat (dobrovolně v 1. pololetí, povinně ve 2. pololetí) může student libovolné téma související s marketingem, managementem, knižním/hudebním/filmovým aj. trhem
 • přehled přihlášených termínů prezentací je dostupný online zde v tabulce
 • téma eseje si můžete vybrat zde
 • při nesplnění povinností nebude student klasifikován (pětka není trestem za lenost)
 • zde je možné průběžně sledovat získané bodové hodnocení
 • student odpovídá za plnění svých povinností, včetně dodržování souvisejících termínů
 • maximální počet bodů výše uvedených je možné získat při stoprocentním výkonu (hodnoceném jedničkou), váha hodnocených faktorů je zhruba: 50 % zvolené téma, obsahová část, 20 % struktura práce, formální stránka, 10 % jazyková úroveň a gramatika, 10 % práce se zdroji, citace, 10 % termíny

Pro úplnost dodávám, že na webovkách školy najdete Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Studijní literatura

Další literatura pro vážné zájemce

 • FEKAR, Zdeněk. Marketing v kostce aneb Základní podklady ke studiu předmětu Propagace. SŠKNP: Praha, 2009, 36 s.
 • FORET, Miroslav – PROCHÁZKA, Petr – URBÁNEK, Tomáš. Marketing – základy a principy. Computer Press: Brno, 2003, 200 s. ISBN 80-7226-888-0
 • HORŇÁK, Pavel. Reklama – teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Radim Bačuvčík – VeRBuM: Zlín, 2010, 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4
 • KLEINOVÁ, Naomi. Bez loga. Argo/Dokořán: Praha, 2005, 512 s. ISBN 80-7203-671-8/80-7363-010-9
 • KOTLER, Philip. Marketing Management. Grada Publishing: Praha, 1998, 712 s. ISBN 80-7169-600-5
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press: Praha, 2007, 400 s. ISBN 978-80-7261-168-3
 • KRUPKA, Jaroslav. Česká reklama. Od pana Vajíčka po falešné soby. BizBooks: Brno, 2012, 264 s. ISBN 978-80-265-0046-9
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Grada Publishing: Praha, 1999, 768 s. ISBN 80-7169-891-1
 • McDONALD, Malcolm H. B. – MORRIS, Peter. Škola marketingu. Ilustrovaný průvodce pro manažery. Kanzelsberger: Praha, 2006, 104 s. ISBN 80-85387-53-X
 • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Příručka pro nakladatele. Paseka: Praha, Litoměřice, 2005, 256 s. ISBN 80-7185-774-2

A další užitečné webové zdroje

Kontakty

Pokud cokoli potřebujete, neváhejte mě kontaktovat mailem nebo telefonem, případně využijte facebook, twitter a další sociální sítě. Všechny kontakty najdete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *