BIBS

Na této stránce uvádím přehled svých seminárních prací zpracovaných samostatně v rámci studia programu The Nottingham Trent University / Brno International Business School. Za názvem práce v závorce uvádím předmět, pro který byla práce zpracována, procentuální hodnocení a tomu odpovídající známku. Všechny práce zde nejsou uvedeny, ale pouze ty, které mám k dispozici v elektronické podobě. Případné fiškusy zamýšlející stáhnout seminárku a vydat ji bez jakékoli vlastní práce za svoji upozorňuji nejen na možný konflikt s autorským právem, ale zejména na možné obvinění z akademické iregularity.

Všechny práce jsou ve formátu .pdf.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník